DANH LỤC CÂY THUỐC

Celosia argentea L. var. cristata L.

Celosia argentea L. var. cristata L. Tên tiếng việt: Tên khoa học: Họ: Công dụng:
Mô tả chi tiết

Tên Tiếng Việt: Mào gà đỏ , Mồng gà, Mảo cáy đeng (Tày), Chày gunsi (Dao), Kê quan Hoa

Tên khoa học: Celosia argentea L. var. cristata L.

Họ thực vật: Amaranthaceae.

Công dụng: Rắn cắn (Hạt nhai nuốt nước, bã đắp). Cầm máu, chữa băng huyết, đái ra máu, điều kinh, bệnh gan (Hoa sắc uống).

Phân bố: Cây thường được trồng làm cảnh trong các gia đình ở nhiều địa phương.

Mùa hoa quả: VI-X

TRA CỨU DANH LỤC

  • {{ content.fields.name }}
Các thông tin trên Website được dựa trên Cuốn Danh lục cây thuốc Việt Nam, cây thuốc và động vật làm thuốc