Celosia argentea L. var. cristata L.

Celosia argentea L. var. cristata L. 1

Tên Tiếng Việt: Mào gà đỏ , Mồng gà, Mảo cáy đeng (Tày), Chày gunsi (Dao), Kê quan Hoa

Tên khoa học: Celosia argentea L. var. cristata L.

Họ thực vật: Amaranthaceae

Công dụng: Rắn cắn (Hạt nhai nuốt nước, bã đắp). Cầm máu, chữa băng huyết, đái ra máu, điều kinh, bệnh gan (Hoa sắc uống).

Phân bố: Cây thường được trồng làm cảnh trong các gia đình ở nhiều địa phương.

Mùa hoa quả: VI-X

 

Ý kiến của bạn