Coccoloba uvifera (L.) L.

Coccoloba uvifera (L.) L. 1

Tên Tiếng Việt: Nho biển

Tên khoa học: Coccoloba uvifera (L.) L.

Họ thực vật: Polygonaceae

Công dụng: Bổ, mát (Quả).

Phân bố: Hà Nội, Khánh Hòa (Nha Trang), Bình Định (Quy Nhơn). Cây được trồng trên đường phố, ven biển.

Ý kiến của bạn