Đan chi tức thống thang ( Thiên gia diệu phương)

Đan chi tức thống thang

Đan chi tức thống thang ( Thiên gia diệu phương)

Thành phần:

  • Bạch thược                                     12g
  • Hương phụ                                      12g
  • Phật thủ                                          12g
  • Đan sâm                                          12g
  • Linh chi (sao)                                   10g
  • Sài hồ                                             10g
  • Đương quy                                      10g
  • Nguyên hồ                                       12g
  • Tam thất phấn                                   3g
  • Cam thảo                                          6g

Bào chế:

Dạng thuốc sắc.

Chỉ định:

Thư can, lý khí.

Liều dùng:

Tam thất phấn để riêng, uống với nước thuốc sắc.

Ý kiến của bạn