Sài hồ thư can ẩm (Thống chỉ)

 Sài hồ thư can ẩm

Sài hồ thư can ẩm (Thống chỉ)

Thành phần

  • Bán hạ                                   4g
  • Sài hồ                                    4g
  • Thanh bì                                4g
  • Chỉ xác                                  4g
  • Sinh khương                      3 lát
  • Trần bì                                  8g
  • Mộc hương                           4g

Dạng bào chế

Dạng thuốc sắc.

Chỉ định

Trị hông sườn đau.

Liều dùng

Sắc uống.

Ý kiến của bạn