TRA CỨU THEO BỆNH

Chữa tê thấp, đau nhức

Các thông tin trên Website được dựa trên Cuốn Danh lục cây thuốc Việt Nam, cây thuốc và động vật làm thuốc